Politiloggen 19. april

Støy og bråk og beruselse.