- Misvisende, mangelfulle og feilaktige skilt kan skape trafikkfarlige situasjoner

Misvisende og mangelfull skilting er utbredt i Kristiansand, mener kjørelærere i byen.