• Delegatene til årsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund var tydelig opptatt av kabotasje og billige utenlandsk arbeidskraft. FOTO: Kjartan Bjelland

Frykter å bli utkonkurrert

Transportsektoren er spådd en lysende fremtid, men norske yrkessjåfører frykter sosial dumping og kabotasje.