Gav bort skolesekker til barn som trengte det

foto