Kommune­advo­katen har vurdert mulig rolle­blan­ding

foto