Nye regler skapte forvirring: Fritidsordning ble stengt for 90 elever