KRISTIANSAND: — Busselskapet og vi ønsker oss disse rutene som bussmetroer. Det er grunn til å tro at det blir slik. Det sier direktør Kjell Vinknes i Vest-Agder Kollektivtrafikk. Det endelige valget av traseer gjøres i løpet av måneden. Både kommunen og fylkeskommunen er med i gruppa som skal avgjøre traseene. - Bussene vil stort sett gå i den traseen de gjør i dag. Forskjellen blir at det blir seks avganger i timen i rushtida for folk som bor langs traseene, sier Vinknes. Rushtida er definert som følger: Om morgenen: Busser som kommer inn til sentrum mellom kl. 07.00 og 09.00. Om ettermiddagen: Busser som går fra sentrum mellom kl. 15.00 og 17.00. - Folk har kanskje trodd at det skal gå busser i ett sett mellom Rona og Trekanten. Det er altså ikke slik. Det er passasjerer mellom Søm og Slettheia og mellom Hånes og Voiebyen som får økt frekvensen i rushtida. Alle andre ruter får den samme frekvensen som i dag, sier Vinknes. Start i august

Metrobussene settes i drift fra og med skolestart i august. Det er de mest moderne bussene som settes inn på disse strekningene. Metrobussen til Søm vil følge en annen trasé enn i dag, siden det blir slutt på å kjøre Torsvikkleiva. Bussen til Søm vil heretter kjøre via Rona og Strømme, før den kjører inn i Vardåsveien. - Det betyr at både 17- og 18-ruta til Tømmerstø vil kjøre langs Sømsveien, sier Vinknes. Også på en del av de andre rutene vil det kanskje bli mindre justeringer fra skolestart i august. Metrobussen til Hånes vil kjøre samme trasé som i dag. Metrobussen til Voiebyen vil kjøre inn Langenesveien, Rådyrveien, Voie Ringvei og Skonnertveien, før den kjører ned på Vågsbygdveien og setter snuten mot byen igjen. Da vil den kjøre Vågsbygdveien inn til byen. Metrobussen til Slettheia vil følge dagens trasé. HiA-avklaring senere

Det er ikke avgjort om metrotraseen skal gå via HiA eller kjøre E 18 og ned Østerveien som i dag. Det bestemmes i løpet av 2004. - Bussen vil følge dagens trasé i ca. ett år til. Det vil si gjennom rundkjøringen på Bjørndalssletta, og nedover Østerveien. Så vil den antakelig bli overført gjennom HiA-tunnelen, ut på Jegersbergveien, over E 18 og nedover Østerveien.Det sier plan- og bygningssjef Ingvald Kårikstad i Kristiansand kommune. Det som synes klart, er at det ikke er stemning for å kjøre metrobussen gjennom hele tunnelen og ut i Torridalsveien. Metro-traseen vil heller ikke bli delt mellom HiA og E 18 og ned Østerveien. - Tanken er at metrobussen skal holde seg til én trasé, slik at ruta blir lett å forstå, sier Kårikstad. jon.s.karterud@fedrelandsvennen.no