Heiser i hoteller og kjøpesentre blir ikke reparert