Vil vi at Norge skal opphøre å eksistere som uavhengig og suveren stat?