Lindesnes: Et enstemmig styre i Lindesnes Ap har anklaget Markussen for å ha brutt med et enstemmig gruppemøte om budsjettet for 2005 i kommunestyret. Markussen er bedt om å redegjøre for hvorfor hun i kommunestyret brøt med partiets program om eldresentre og bruk av avkastningen av Agder Energi-formuen.Lindesnes Ap kom med et budsjettforslag som både var urealistisk og uansvarlig der blant annet godtgjørelsen til politikerne skulle fjernes og ordfører skulle gå 50 prosent ned i lønn, svarer Kristin Markussen som viser til at hun ikke sa ett eneste ord i debatten og i første omgang stemte for forslaget til Ap, men deretter støttet flertallets forslag. Hun hevder at det er en tolkningssak hvordan hun har forholdt seg til partiprogrammet om eldrepolitikken.— Trusselen om eksklusjon gav meg en følelse av lettelse. Og jeg melder meg ut med lettelse. Det er ikke sakene alene som har gitt meg et problem, men tonen de er behandlet i. Når politikere i andre partier og ledere i administrasjon tillegges meninger de ikke har og sparkes under beltestedet, kan jeg ikke være med, svarer Markussen som nå er i Tanzania, i brev til Ap.