VENNESLA: At nettopp Vennesla kommune var valgt som arena for sørlandslanseringen av denne landsomfattende aksjonen, er ikke tilfeldig. Vennesla har kommet et godt stykke på vei i å gi elever, barn og ungdom reell medbestemmelse over sin hverdag. Gjennom støtte fra Kommunenes Sentralforbund (KS) har Vennesla lansert prosjektet «Demokrati, deltakelse og styring» hvor barnas kommunestyre er en av bærebjelkene.Den nye opplæringsloven som trer i kraft til høsten, vil gi elevrådene større anledning til å påvirke saker som skjer både på skolene, i nærmiljøet og i kommunene. «Vi bryr oss!» fokuserer på de unge som ressurs som må tas på alvor.I går var det samlet elever fra Vennesla, Birkenes og Iveland og toppolitikere med to ordførere og en varaordfører på Samkom skole. Både Vennesla og Birkenes har vitalt oppegående barnas kommunestyrer, mens Iveland har en barne— og ungdomsplan som skal settes ut i livet.17-åringen Edina Ringdal fra Porsgrunn drog på vegne av barneombudet i gang «Vi bryr oss!» på Sørlandet i går. Hun har vært med og lagt grunnen for den såkalte «Porsgrunn-modellen» hvor barns og unges medinnflytelse virkelig er tatt på alvor.Imponert

Edina Ringdal var imponert over hva særlig Vennesla og Birkenes konkret har fått til gjennom medvirkning.- Dere har virkelig kommet langt i få reell medinnflytelse. Det er utrolig viktig det arbeidet som gjøres. Eksempler som det dere har fått til, skal vi få brakt ut til etterfølgelse i andre kommuner, sa Porsgrunn-jenta Edina Ringdal til elevrepresentanter fra Vennesla, Iveland og Birkenes.Ikke alltid lett

Maria Børvik fra Birkenes fortalte dette om barnas kommunestyre (BUKS) i Birkenes:- Vi har fått gjennomslag for en del av de sakene vi har tatt opp. For eksempel ble det bygd en skaterampe som vi ønsket. Samtidig har vi fått erfare at det ikke alltid er så lett. Det burde vært enkelt å få til et gangfelt over til Birkenesparken, men eieren av veien, Statens Vegvesen, ser ikke på det slik som oss, sa Maria Børvik.«Ikke laget av glass»

7. klassingen Silje Bjørnstad er leder i elevrådet på Samkom skole og sitter i barnas kommunestyre. Hun synes deres forslag blir godt mottatt - noen ganger litt for godt:- Det er slik at nesten uansett hva vi kommer med av forslag, sier de voksne «kjempegodt», «veldig bra forslag» og slikt. Det er nesten så de skulle tro vi var laget av glass. Vi tåler å høre at et forslag ikke er så godt også. Medbestemmelse vil ikke si det samme som bare å kreve «Vi vil ha, vi vil ha. », men å bli hørt, tatt med på råd og respektert, understreket Silje Bjørnstad. (May 19 1999 11:00)