Bondevik: - Regjeringsspørsmålet er fortsatt åpent