ARENDAL: — Jeg er glad og lykkelig. Ikke minst over at det er tverrpolitisk enighet om dette kjempeløftet for landsdelen, sier ordfører Alf-Eivind Ljøstad til Fædrelandsvennen.Bare tre fra Demokratene stemte mot bevilgningen i bystyret.Pengene kommer fra salget av aksjer i Agder Energi. Opprinnelig lå det an til at Arendal ville bruke 200 millioner kroner på Aust-Agder kompetansefond, men etter at aksjesalget gav mindre penger i kassen enn planlagt, nøyer kommunen seg med 120. Signal til andre

— Det var så mange hull vi kunne puttet disse pengene i. Derfor er det ekstra gledelig at bystyret ser sitt ansvar og satser så tungt på et fond for fremtiden, sier ordfører Ljøstad, som også fremhever signaleffekten i forhold til kommuner i Aust-Agder som ennå ikke har bestemt om de vil inn i kompetansefondet eller ikke.- Nå skal jeg samtale med de andre ordførerne i fylket. Målet må være at flest mulig kommuner blir med. Det Arendal nå har gjort, er et sterkt signal til de andre, sier Ljøstad.Ordførerne skal ha et eget møte om saken 11. mars.Fra før har Grimstad, etter voldsom lokalpolitisk debatt, vedtatt å bevilge 80 millioner til kompetansefondet.I Lillesand, Birkenes skal fondsmidler diskuteres i kommunestyremøtene fram mot våren. 400 millioner

Aust-Agder kompetansefond ligger nå an til å bli på mellom 300 og 400 millioner kroner, eller om lag halvparten av det tilsvarende fondet i Vest-Agder. Arendal bystyre vedtok også å opprette et kommunalt næringsfond på 60 millioner torsdag kveld. Rådmannen i Arendal, Harald Danielsen, sammenlignet dette med kulturfondet Cultiva på over en milliard i Kristiansand. Utfyller hverandre

— Kristiansand satser nokså ensidig på kultur, mens Arendal satser på bredere næringsutvikling. I sum kan vi utfylle hverandre og styrke landsdelen, mener rådmannen.Ordførerne i Lillesand og Birkenes har uttalt at de håper på samordning av kompetansefondene i Aust-Agder og Vest-Agder etter hvert. Slike ønsker er også fremkommet fra Vest-Agder.En avklaring om dette vil ikke komme før utpå høsten tidligst. Først skal det lages vedtekter for Aust-Agder-fondet, og det vil ventelig skje i mai/juni.