• Kringsjå skole er moden for riving, fastslår rådmannen i Kristiansand. I 2020 står ny skole klar. FOTO: Kjartan Bjelland

Bygger nye skoler for 400 millioner

Kringsjå skole er vinner i Kristiansands-budsjettet. Den rives og bygges opp igjen for 219 millioner kroner – inkludert stor idrettshall.