Her fosser vannet gjennom Utvik sentrum – turister evakuert til nabobygden

foto