Klomsæt klaget inn for disiplinærutvalget

Advokat Sigurd Klomsæts arbeid med å få gjenopptatt Baneheiasaken, kan nå få konsekvenser for ham.