Iris’ søsken ble avlivet med hammer

Dette er tre måneder gamle Iris. Lørdag ble tre av søsknene funnet avlivet med hammer i et sandtak.