80.000 kr. i bot etter fylleferd

En 51-åring fra Lyngdal er idømt betinget fengsel samt å gjennomføre et program mot fyllekjøring etter å ha blitt tatt bak rattet med nesten to i promille.