• FOTO: Reidar Kollstad

Ber om to stillinger for å forebygge ungdomskriminalitet

Politimesteren i Agder og Kristiansand kommune søker justisdepartementet om to stillinger til å forebygge ungdomskriminalitet.