Husbrann på Kvås

Et bolighus brant ned på Kvås i natt.