Bommet med øksa

Ordfører i Audnedal kommune prøvde seg på øksekasting under «Naturligvis»-messen på Evjemoen, men bommet totalt.