• MED DANIEL PÅ BORDET: Stokker fra stua som sto her da Daniel Oddeskar (bildet på bordet) og familien bodde her, finnes det mange av i nye Oddeskar. De gamle skapsengene som Margit Dale og Frode Verpe sitter i, er like gamle som soga om Daniel og bjørnen. FOTO: Johs. Bjørkeli

Der husmannen mistet ansiktet i kamp med bjørnen

På husmannsplassen Oddeskar i ville fjellskogen i Valle Vesthei lever legenden om Daniel Oddeskar og bjørnen som vansiret ham.