Sofa ramlet ut i veibanen

Møbelet utgjorde — inntil det ble hentet - en fare for trafikken på E18 ved Lillesand.