• Julegate: Hele Markens er prydet som det sømmer seg en julegate. FOTO: Kristin Ellefsen

Vil trekke turister til julebyen

Det jobbes offensivt for å trekke turister fra Rogaland og Østlandet til julebyen i Kristiansand.