• Flere prosjekter: Avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i region sør, Annette Aanesland, hadde onsdag en ny gjennomgang av store, viktige veiprosjekter i Vest-Agder for fylkestinget. I bakgrunnen fylkesordfører Terje Damman (H) og fylkesrådmann Tine Sundtoft. FOTO: Christian Storjord

Disse veiprosjektene vil veivesenet løse

Statens vegvesen region Sør har en rekke veiprosjekter klare for de neste statsbudsjettene. I 2013 fikk Agder lite penger til vei i statsbudsjettet fordi det ikke lå nye, ferdige planer ferdige. Det skal ikke skje igjen.