• FORSVARER SATSENE: Rådgiver Marit Kristin Stokke og regiondirektør Tormod Stavenes i Utlendingsdirektoratet Region sør har bidratt med å legge fram tall som viser pengestrømmene for asylmottak på Sørlandet. ? Foto: Lars Hoen

Mer penger til kommuner - mindre til asylsøkere

Pengestrømmen som følger asylsøkere øker kraftig. Pengestøtten til asylsøkerne sakker akterut, og gruppa mister kjøpekraft.