• RUVER I TERRENGET: Den nye tomannsboligen i Fidjekilen har akkurat lagt bak seg kranselaget. Bildet er tatt onsdag kveld, og viser betongtrappa, utfyllingen på begge sider og steinmur til høyre. Boligen bak tilhører også Olsen, mens villaen helt til venstre (delvis skjult) eies av countryartist Bjøro Håland, som har følt seg forskjellsbehandlet siden han ikke får bygge flere boenheter mot sjøen. FOTO: Vegard Damsgaard

Olsen tviholder på trappa

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen mener trappa og utfyllinga han har anlagt nedenfor boligen i Randesund er innenfor slingringsmonnet i byggesaker.