• FOREBYGGER: Seniorrådgiver Ingrid Sæbø Møllen (til venstre) og Anne-Lill Haddeland, seniorrådgiver og leder for fagteam selvmordsforebygging ved RVTS Sør, jobber med kompetansebygging og undervisning om selvmord. - Det viktigste er å snakke om selvmordstanker, sier de to. FOTO: Tormod Flem Vegge

Jobber heltid med selvmord

I fjor tok 35 personer livet sitt på Sørlandet. Anne-Lill Haddeland og Ingrid Sæbø Møllen ved RVTS Sør i Kristiansand, jobber heltid med selvmord.