Ja til dialogarenaer

Flertallet i bystyret i Kristiansand ønsker at det etableres dialogarenaer mellom innvandrerbefolkningen og kommunen. Frp var imot.