11,7 millioner til nye broer

Tre nye broprosjekter er lagt inn i investeringsbudsjettet.