- Dette er stort for hele Vest-Agder

Fylkesordfører Terje Damman delte ut blomster og gratulerte første bilist på nyeE 39 mellom Fardal og Osestad.