Prøvekjør verdens raskeste krigsfartøy

De seks MTB-båtene som er bygd i Mandal går i 60 knop eller 110 km`t. Vi har testet krigsskipenes toppfart.