• KUTTER MEST: Helsesektoren skal kutte mest i budsjettforslaget. Her er sektorsjef for helse og kultur, Geir Jenssen, i prat med Nils Martinius Justvik fra SV. Preben Værholm fra Arbeiderpartiet til venstre. FOTO: Hildegunn M. Aslaksen

Størst kutt for eldre og psykisk utviklingshemmede

Helsesektoren i Lillesand skal kutte mest i budsjettforslaget for 2013. 9,5 årsverk tas bort fra eldreomsorgen og habiliteringstjenesten.