• - Jeg opplever dette som et tillitsbrudd, sier Utøya-offer Jannike Arnesen. FOTO: Kristin Ellefsen

- Hårreisende å trykke vitneforklaringer

Utøya-offeret Jannike Arnesen fra Kristiansand synes det er hårreisende at lekkasjer fra vitneavhøret hennes er lekket til media — og at Aftenposten har valgt å bruke det.