Denne kjører selv

Mandag morgen kommer denne farkosten seilende inn byfjorden i Kristiansand.