Viftet med kniv i Lillesand

Mannen med kniv i en offentlig park vakte engstelse. Men han hadde kun bevæpnet seg for gartnerarbeid.