• KONSERT: Orkesteret De sordine (Jon Harald Balsnes, piano, Per Erik Olsen, bass foruten Rolf Wam Fjell, trommer), koret Sølvstrupene, dirigent Anne Haugland Balsnes og den gamle tromma i aksjon i Kilden. FOTO: Lars Hollerud

Han fant farfars skarptromme på loftet

Axel Olsen fra Flekkerøy, skulle bare ha visst. At tromma han kjøpte før siste verdenskrig skulle bli soloinstrument i Kilden.