• FOTO: Scanpix

Sexkjøp svir minst på Sørlandet

Prisen for å bli tatt for sexkjøp spriker fra politidistrikt til politidistrikt. På Sørlandet er prisen og sjansen for å bli tatt lav.