Slik oppleves en psykose

Sinte og formanende stemmer, olme blikk fra forbipasserende og støy og larm fra alle kanter. Dette kan være en vanlig tur på gata – for en i psykotisk tilstand.