• AVLYSTE SEG SELV: Kontrollutvalget skulle egentlig diskutere Vidar Kleppes habilitet i et møte på Fylkeshuset tirsdag ettermiddag. I stede endte det med en informasjonsrunde om at utvalget er ulovlig oppnevnt. Nestleder Birte Simonsen øverst ved bordet førte ordet under møtet.

Kontrollutvalget ulovlig oppnevnt

Kristiansand kommunes egen «vaktbikkje», kontrollutvalget, er ulovlig valgt. Flere av medlemmene sitter i andre kommunale verv. Det strider mot kommuneloven. Nå må kontrollutvalget velges på nytt i bystyret.