Reketråler til land for egen maskin

Reketråleren som var i havsnød i Jøssingfjorden utenfor Rogaland, går for egen maskin til Hidra.