ARENDAL: Den 20 år gamle mannen gjennomførte et fullbyrdet samleie med den 13 år gamle jenta. Domfelte var på gjerningstidspunktet nesten 19 år gammel. De var blitt betatt av hverandre, og den unge jenta var blitt forelsket i gutten.

I Aust-Agder tingrett ble den nå 20 år gamle mannen dømt til fengsel i tre år. To av årene ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Domfelte anket over skyldspørsmålet og straffeutmålingen, og hevdet at den seksuelle kontakten ikke var slik den fornærmede jenta forklarte. Påtalemyndigheten anker over straffeutmålingen.

Et flertall på fem av de syv medlemmene i lagmannsretten har skjerpet straffen, slik at en mindre del er gjort betinget. Den samlede straff er som i tingretten tre år, men lagmannsretten reduserte den betingede del av straffen til halvannet år.

Det kom i retten fram at den fornærmede jenta ikke fortalte om overgrepet før hun var i en samtale med helsesøster på skolen. Det var helsesøsteren som brakte saken videre, og dette var ikke i samsvar med jentas ønske.

Ifølge dommen ble jenta svært fortvilet over dette, fordi hun trodde betroelsen til helsesøsteren var underlagt taushetsplikt. Den fornærmede jenta har ikke ønsket at tiltalte skulle straffes.

Lagmannsretten har dømt 20-åringen til å betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning.