• Få ulykker: Selv om antallet fritidsbåter øker, stuper antallet drukningsulykker. FOTO: Arve Lindvig/illustrasjonsfoto

Færre drukningsulykker enn noen gang

Til nå har 13 personer omkommet som følge av drukning, det er det laveste tallet siden 1998.