• KOMMER DÅRLIG UT: Sørlandet sykehus Kristiansand kommer dårlig ut i en ny undersøkelse som går på hvor mange av pasientene som overlever. FOTO: Arkivfoto

Flere dør på sykehuset i Kristiansand

Sykehuset i Kristiansand er et av sykehusene i landet hvor flest pasienter er døde 30 dager etter sykehusinnleggelse. – En varsellampe bør lyse, sier ekspert.