Tatt i 132 km/t i 90-sone i Arendal

18-åringen hadde hatt lappen i kun 11 dager da han ble redusert til fotgjenger etter råkjøring på E 18.