• RAPPORTEN UTSATT:Kommunerevisjonens rapport om havnedirektør Stein E. Haartveit er utsatt til førstkommende tirsdag. Den skulle opprinnelig vært klar klokken 15.00 i dag, men leder i kontrollutvalget, Birte Simonsen, forklarte at kommunerevisjonen trenger mer tid. Grunnen er at Haartveit har engajsert advokater i KPMG som har bedt om utsettelse. I bakgrunnen sitter revisjonssjef Tor Ole Holbæk, i forgrunnen Vidar Kleppe, medlem i kontrollutvalget.FOTO: KJETIL REITE

Rapporten om havnedirektøren utsatt

Kommunerevisjonens rapport om havnedirektørens rolle skulle vært offentliggjort klokken 15.00 i dag. Nå er den utsatt til førstkommende tirsdag. Grunnen? Havnedirektør Stein E. Haartveit har hyret inn egen advokat som har bedt om utsettelse.