KRISTIANSAND: Den 40 år gamle mannen er varetektsfengslet etter at han tre ganger i løpet av kort tid er pågrepet for narkotikaforbrytelser. De siste 14 dagene har mannen sittet i fengsel med restriksjoner av hensyn til etterforskningen. Han skal fortsatt sitte i varetekt, og saken skal avgjøres gjennom tilståelsesdom.

40-åringen ble pågrepet av politiet 11. februar i år i Kristiansand sentrum. Han ble sjekket av politiet ut fra mistanke om ruspåvirkning. Ved nærmere undersøkelse ble det funnet cirka 80 gram amfetamin som var bundet fast i strikken på trusa til mannen. Etter å ha tilstått besittelsen av narkotikapartiet ble han løslatt.

22. mars observerte politiet mannen i en omsetningssituasjon i sentrum. Kjøperen ble også arrestert. Det var da politiet fant 13 brukerdoser amfetamin tapet fast til underarmen. Også dette partiet erkjente mannen besittelse av, og ble løslatt.

Senere har politiet blitt kjent med at mannen har kommunisert ut i narkotikamiljøet i Kristiansand at han hadde stoff til salgs. Det medførte igjen en aksjon fra politiets side, og han ble arrestert 27. mars. Da fant narkospanerne 60 gram amfetamin gjemt i taklampa i leiligheten mannen bor i. I tillegg ble det funnet en «skyldnerliste».

– Vi antar at det med stor grad av sikkerhet er en liste som inneholder oversikten over hva han har solgt og til hvem, sier politiførstebetjent Dag Tallaksen ved Kristiansand politistasjon.

Politiet regner med at 40-åringen, som er straffedømt for narkotikaforbrytelser tidligere, er en av de mange som omsetter narkotika i Kristiansand.

Det samlede beslag av amfetamin hos 40-åringen er 180 gram. Beslaget representerer en omsetningsverdi på gateplan på 80.000 til 100.000 kroner.