• Bedre eiere: Fylkeskommunene er bedre enn staten som vei-eier, mener samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og Sp-leder Liv Signe Navarsete. Foto: Valerie Kubens

Sp: - Fylkene er bedre veieiere

Fylkeskommunene har brukt 2,1 milliarder kroner mer på fylkesveiene enn staten hadde lagt opp til for 2010.