2000 kunder uten mislighold på 20 år

Sparebanken Pluss har over 2000 kunder fra Kristen Norges Innkjøpsfelleskap. Etter 20 år med avtalen, har de ikke opplevd betalingsmislighold.