Kobberproduksjonen blir nesten halvert

Eksplosjonen på Xstrata får nå konsekvenser for kobberproduksjonen. Den blir kraftig redusert i de kommende to ukene,